เว็บเคาน์เตอร์

 

เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง

ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานวันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง

กำหนดการรับเสื้อพระราชทานกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดระยอง

กำหนดการกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดระยอง วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖

กำหนดการรับเสื้อพระราชทานวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

  กำหนดการรับเสื้อพระราชทานวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

 ขั้นตอนการเข้ารับเสื้อพระราชทาน

ผู้ลงทะเบียนในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ที่ว่าการอำเภอ สามารถรับเสื้อจักรยานได้ที่

ที่ว่าการอำเภอที่ลงทะเบียน ในวันที่ ๗-๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

 

เส้นทางกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดระยอง

ระยะทาง ๒๙ กิโลเมตร จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง จุดพัก ณ สวนศรีเมือง

ขบวนปั่นจักรยาน (ขาไป) จำนวน ๔ ขบวน

ขบวนที่ ๑ นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง

ขบวนที่ ๒ นำโดยรองผู้ว่าราชการจังหว ัดระยอง (นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย)

ขบวนที่ ๓ นำโดยรองผู้วาราชการจังหวัดระยอง (ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์)

ขบวนที่ ๔ นำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายธีรวัฒน์ สุดสุข)

ขบวนปั่นจักรยาน (ขากลับ) ปรับเป็น ๒ ขบวน

ขบวนที่ ๑ - ๓ รวมเป็น ๑ ขบวน นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เดินทางกลับสวนศรีเมือง - แยกต้นมะขาม - ถนนสุขุมวิท - ศาลากลางจังหวัดระยอง

ขบวนที่ ๔ นำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายธีรวัฒน์ สุดสุข) ปั่นจักรยานจากสวนศรีเมืองผ่านถนนสายล่างไปยังสวนสาธารณะโขดปอ เพื่อทำกิจกรรมจิตอาสา (ทำความสะอาดลำน้ำ)

 
 
  

บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง

บรรยากาศการรับเสื้อพระราชทานกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง