อังคาร, มิถุนายน 19, 2018
   
Text Size

ทำเนียบผู้ว่าราชการอดีตถึงปัจจุบัน

50.นายวิชิต ชาตไพสิฐ

vichit2

50.นายวิชิต  ชาตไพสิฐ
8 ต.ค.2555 -   พ.ค.2557

 

47. นายสยุมพร ลิ่มไทย

sayoomporn123

47.  นายสยุมพร  ลิ่มไทย
16  มี.ค. 2552 - 30 ก.ย. 2553

 

48. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย

tawatchai_n

48.  นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย
1  ต.ค. 2553 - 26 เม.ย. 2555

   

49.นายเสนีย์ จิตตเกษม

sanee

49.นายเสนีย์  จิตตเกษม
27 เม.ย. 2555 - 8 ต.ค.2555
 

51.นายธานี สามารถกิจ

51.นายธานี  สามารถกิจ
พ.ค. 2557 - 2 ก.พ. 2558
   

หน้า 1 จาก 4

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th