เสาร์, พฤษภาคม 25, 2019
   
Text Size

50.นายวิชิต ชาตไพสิฐ

vichit2

50.นายวิชิต  ชาตไพสิฐ
8 ต.ค.2555 -   พ.ค.2557

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th