เสาร์, พฤษภาคม 25, 2019
   
Text Size

52.นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต

52.นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต
2 ก.พ. 2558 - 1 ต.ค. 2559

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th