จันทร์, กรกฏาคม 23, 2018
   
Text Size

Video Infographic เข้าใจร่างรัฐธรรมนูญง่ายๆไม่ต้องเสียเวลาอ่านมาก (updated 15/6/59)

ico_title1.การจัดการศึกษาในรัฐธรรมนูญ [ร่างรัฐธรรมนูญ 2559]
ico_title2.ปราบโกงอย่างจริงจัง [ร่างรัฐธรรมนูญ 2559]
https://www.youtube.com/watch?v=sRb
ico_title3.ปฏิรูปไทยสู่อนาคต [ร่างรัฐธรรมนูญ 2559]
ico_title4.หลักประกันสุขภาพ [ร่างรัฐธรรมนูญ 2559]
ico_title5.สิทธิชุมชน [ร่างรัฐธรรมนูญ 2559]
ico_title6.สิทธิสตรี [ร่างรัฐธรรมนูญ 2559]
ico_title7.ที่มานายกฯ [ร่างรัฐธรรมนูญ 2559]
ico_title8.การเลือกตั้ง ส.ส. ทุกคะแนนเสียงมีความหมาย [ร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ]
ico_title9.ประชาชนเป็น ส.ว. ได้ [ร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ]
ico_title10.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ [ร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ]
ico_title11.ปากท้องของพี่น้องประชาชน (เรื่องดีๆ ในร่าง รธน. ที่นักเรียกร้องไม่เคยพูดถึง)
ico_title

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th