พฤหัสบดี, กรกฏาคม 18, 2019
   
Text Size

รายงานสถิติจังหวัดระยอง 2559

สถิติด้านสังคมศาสตร์
ico_titleสถิติประชากร duplicate
ico_titleสถิติแรงงาน duplicate
ico_titleสถิติการศึกษา duplicate
ico_titleสถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม duplicate
ico_titleสถิติสุขภาพ duplicate
ico_titleสถิติสวัสดิการสังคม duplicate
ico_titleสถิติหญิงและชาย duplicate
ico_titleสถิติรายได้และรายจ่าย duplicate
ico_titleสถิติสถิติยุติธรรม ความมั่นคง duplicate
สถิติด้านเศรษฐกิจ
ico_titleสถิติสถิติเศรษฐกิจบัญชีประชาชาติ duplicate
ico_titleสถิติการเกษตร และการประมง duplicate
ico_titleสถิติอุตสาหกรรม duplicate
ico_titleสถิติพลังงาน duplicate
ico_titleสถิติการค้าและราคา duplicate
ico_titleสถิติสถิติการขนส่งและโลจิสติกส์ duplicate
ico_titleสถิติเทคโนโลยีและการสื่อสาร duplicate
ico_titleสถิติการท่องเที่ยวและกีฬา duplicate
ico_titleสถิติการเงิน การธนาคาร duplicate
ico_titleสถิติการคลัง duplicate
สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ico_titleสถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม duplicate
สถิติด้านอื่นๆ
ico_titleตารางดัชนีตัวชี้วัด duplicate
ico_titleส่วนหน้า duplicate

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th