ศุกร์, มีนาคม 22, 2019
   
Text Size
data_141059101

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ico_titleหนังสือสั่่งการ
ico_titleแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ico_titleหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ ว 5142 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562
ico_title หนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 2751 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่องกำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ico_titleขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ico_titleขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ico_titleความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- บทความเผยแพร่ความรู้  1-5/2562
บทความเผยแพร่ความรู้  51-55/2561
บทความเผยแพร่ความรู้  46-50/2561
- บทความเผยแพร่ความรู้  41-45/2561
บทความเผยแพร่ความรู้ ตามหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 4475 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561
- บทความเผยแพร่ความรู้ ตามหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 3274 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
- บทความเผยแพร่ความรู้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0201.2/ว 3207 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561
ico_titleแบบรายงานการปฏิบัติการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ico_titlepowerpoint โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดระยอง วันที่ 3 สิงหาคม 2560
ico_titlepowerpoint พ.ร.บ..ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ico_titleตัวอย่างเอกสารการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ico_titleตัวอย่างสันแฟ้ม
ico_titleสิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2/ว 3190 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ico_titleการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 2321 ลงวันที่ 5 มิ.ย.2560
ico_titleแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และเกณฑ์การประเมินฯ"
ico_titleโครงการ "ปี ๒๕๖๐ ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ"
ico_titleการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.1/ว 1098 ลงวันที่ 14 มี.ค.2560
ico_titleประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
ico_titleคู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ข่าวประกวดราคา

yut_0612592 yut_02115903 data_1601602
rubber_14105912 data_14105920
yut_14105919 data_1601602 data_14105920
data_14105920

ผู้บริหารจังหวัด

วาระงานผู้บริหาร

data_141059329
1
1
yut_0612592
yut_0612592
yut_14105919
data_14105921
dum_14105901
sokorbor_14105902
sokorbor_14105902
sokorbor_14105902
question_14105904
data_141059330
yut_14105914
sokorbor_14105902
korborjor_14105910
korroor_14105911
video_14105913
data_141059331

Ray Rayong Dhama

data_141059333
ฉุกเฉิน
มีภัยอันตราย
ร้องทุกข์  เจ็บป่วย
ไม่ได้รับการบริการ
ไม่ได้รับความเป็นธรรม
app100 gogleplay100

พยากรณ์อากาศ

ค้นหา

ท่านคิดเห็นอย่างไรกับเว็บไซต์จังหวัดระยอง ประเด็นในการสำรวจความพึงพอใจ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้147
mod_vvisit_counterเมื่อวาน664
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้3161
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่ผ่านมา3576
mod_vvisit_counterเดือนนี้11585
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา17451
mod_vvisit_counterทั้งหมด4410374

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th