ศุกร์, กรกฏาคม 10, 2020
   
Text Size

ระบบรายงานผล cctv

ico_titleข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัดระยอง ที่มีความจำเป็นต้องติดตั้งเพิ่มเติมi_new
ico_titleแบบรายงานผลการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องติดตั้งเพิ่มเติมi_new
ico_titleข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด ระยอง ที่ชำรุด ต้องดำเนินการซ่อมแซม และที่เสียหายไม่สามารถใช้งานได้ ต้องดำเนินการจัดหาใหม่ทดแทนi_new
ico_titleแบบรายงานผลการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด ที่ชำรุด และที่เสียหายไม่สามารถใช้งานได้i_new
ico_titleแนวทางการตรวจสอบการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และรายละเอียดข้อมูลในระบบฯ
ico_titleusername และ passwordสำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th