เสาร์, พฤษภาคม 25, 2019
   
Text Size

สวนปาหนัน

panan8ตั้งอยู่ที่เลขที่ 60 หมู่ 3 ตำบลตะพง โทร. 0 3866 4477, 08 1300 9518  (มีเงาะ ทุเรียน มังคุด สละ ลองกอง) เดินชมสวน ชิมผลไม้จากต้น ท่านละ 80 บาท

 สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th