พุธ, เมษายน 24, 2019
   
Text Size

ชายทะเล


ชื่อร้าน : ชายทะเล 
ที่อยู่ : 2/30 หมู่ 4 ต.บ้านฉาง, อ.บ้านฉาง, ระยอง 
ตำบล : บ้านฉาง 
โทรศัพท์ : 0 3863 0754 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th