อังคาร, มิถุนายน 25, 2019
   
Text Size

เจ๊ตู่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋น


ชื่อร้าน : เจ๊ตู่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋น 
ที่อยู่ : 592 หมู่ 1 ต.ละหาร, อ.ปลวกแดง, ระยอง 
ตำบล : ละหาร 
โทรศัพท์ : 081 308 2011 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th