อังคาร, มิถุนายน 25, 2019
   
Text Size

เจ๊นา ยำรสเด็ด


ชื่อร้าน : เจ๊นา ยำรสเด็ด 
ที่อยู่ : 24/26 Mu 1 ต.ปลวกแดง, อ.ปลวกแดง, ระยอง 
ตำบล : ปลวกแดง 
โทรศัพท์ : 085 083 7126 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th