เสาร์, พฤษภาคม 25, 2019
   
Text Size

เย็นจิต ซีฟู๊ด


ชื่อร้าน : เย็นจิต ซีฟู๊ด 
ที่อยู่ : แหลมแม่พิมพ์, อ.แกลง,ระยอง 
โทรศัพท์ : 0 3863 8871, 081 983 6557 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th