อังคาร, มิถุนายน 25, 2019
   
Text Size

เรือไทย ซีฟู๊ด


ชื่อร้าน : เรือไทย ซีฟู๊ด 
ที่อยู่ : 147/394 หมู่ 2 ถ.เลียบชายฝั่ง, ต.เนินพระ, อ.เมือง, ระยอง 
ตำบล : เนินพระ 
โทรศัพท์ : 0 3861 2987 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th