อังคาร, มิถุนายน 25, 2019
   
Text Size

ร้านนายเคี้ยมเกี๊ยวปลา


ชื่อร้าน : ร้านนายเคี้ยมเกี๊ยวปลา 
ที่อยู่ : 16 ถนนเทศบาล 2 ตลาดสามย่าน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : ถนนเทศบาล 2 ตลาดสามย่าน 
ตำบล : - 
โทรศัพท์ : 0 3867 1653,0 3867 1411 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th