อังคาร, มิถุนายน 25, 2019
   
Text Size

ร้านผัดไทยคุณไกร


ชื่อร้าน : ร้านผัดไทยคุณไกร 
ที่อยู่ : 48 หมู่3 ถนนเพ-แกลง-กร่ำ ตำบลแกลง 
ซอย : - 
ถนน : ถนนเพ-แกลง-กร่ำ 
ตำบล : แกลง 
โทรศัพท์ : 0 3864 8055 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th