อังคาร, มิถุนายน 25, 2019
   
Text Size

เภตรา วารี


ชื่อร้าน : เภตรา วารี 
ที่อยู่ : 44/6 หมู่ 4 ถนนเชิงเนิน-ชากบก ตำบลตาขัน (ใกล้วัดตาขัน) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : ถนนเชิงเนิน-ชากบก 
ตำบล : ตาขัน (ใกล้วัดตาขัน) 
โทรศัพท์ : 08 9177 7109, 08 1591 3730, 08 6042 8601 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th