อังคาร, มิถุนายน 25, 2019
   
Text Size

ชมทะเล ซีฟู้ด


ชื่อร้าน : ชมทะเล ซีฟู้ด 
ที่อยู่ : ถนนเพ-แกลง-กร่ำ ตำบลแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : ถนนเพ-แกลง-กร่ำ 
ตำบล : แกลง 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th