เสาร์, พฤษภาคม 25, 2019
   
Text Size

หาดแสงจันทร์ ซีฟู้ด


ชื่อร้าน : หาดแสงจันทร์ ซีฟู้ด 
ที่อยู่ : 78/6 หาดแสงจันทร์ ถนนเลียบชายฝั่ง ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : ถนนเลียบชายฝั่ง 
ตำบล : เนินพระ 
โทรศัพท์ : 0 3861 6357, 0 3862 0585 
ชื่อร้าน : หาดแสงจันทร์ ซีฟู้ด 
ที่อยู่ : 78/6 หาดแสงจันทร์ ถนนเลียบชายฝั่ง ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : ถนนเลียบชายฝั่ง 
ตำบล : เนินพระ 
โทรศัพท์ : 0 3861 6357, 0 3862 0585 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th