พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 21, 2019
   
Text Size

จีร่า ฮัท

083
ชื่อร้าน : จีร่า ฮัท 
ที่อยู่ : 7/1 หมู่ 2 ตำบลเชิงเนิน ถนนเกาะหวาย อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : ถนนเกาะหวาย 
ตำบล : เชิงเนิน 
โทรศัพท์ : 0 3886 0878-9 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th