อังคาร, พฤษภาคม 21, 2019
   
Text Size

กังหัน ซีฟู้ด

0890
ชื่อร้าน : กังหัน ซีฟู้ด 
ที่อยู่ : 23/2 ถนนท่าบรรทุก ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ซอย : - 
ถนน : ถนนท่าบรรทุก 
ตำบล : เนินพระ 
โทรศัพท์ : 0 3861 3101 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th