พฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2019
   
Text Size

ตะวันออก

87
ชื่อที่พัก : ตะวันออก 
ที่อยู่ : 52/3 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 0 3861 1167
จำนวนที่พัก : 34 ห้อง 
ราคาต่ำสุด - สูงสุด: 120 - 200 บาท 
ระดับดาว : ไม่ระบุ 
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พัก
ห้องอาหาร 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th