พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 21, 2019
   
Text Size

ชำฆ้อฟิชชิ่งปาร์ค

109
ชื่อที่พัก : ชำฆ้อฟิชชิ่งปาร์ค 
ที่อยู่ : ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 0 3867 4078, 08 6314 6565
จำนวนที่พัก : 13 ห้อง 
ราคาต่ำสุด - สูงสุด: 500 - 3000 บาท 
ระดับดาว : ไม่ระบุ 
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พัก
ห้องอาหาร 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th