พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 21, 2019
   
Text Size

36. นายกนก ยะสารวรรณ

kanok

36.  นายกนก  ยะสารวรรณ
1  ต.ค.  2534 - 30  ก.ย.  2536

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th