พฤหัสบดี, กรกฏาคม 18, 2019
   
Text Size

38. นายประพัฒน์พงษ์ บำเพ็ญสิทธิ์

prapatpong

38.  นายประพัฒน์พงษ์  บำเพ็ญสิทธิ์
1  ต.ค.  2539 - 15  มิ.ย.  2541

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th