พฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2019
   
Text Size

41. นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์

prapun1

41.  นายประพันธ์  ชลวีระวงศ์
1  ต.ค.  2543 - 30  ก.ย. 2545 (เกษียณอายุราชการ)

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th