พฤหัสบดี, กรกฏาคม 18, 2019
   
Text Size

44. นายเสนอ จันทรา

saner

44.  นายเสนอ  จันทรา
1  ต.ค. 2547 - 12  พ.ย. 2549

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th