ศุกร์, พฤษภาคม 24, 2019
   
Text Size

45. นายพลวัต ชยานุวัชร

ceo1-1

45.  นายพลวัต  ชยานุวัชร
13  พ.ย. 2549 - 5 พ.ค. 2551

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th