พุธ, มกราคม 16, 2019
   
Text Size

PMQA ปี 2552 หมวด 5

หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
ico_titleสรุปผลการสำรวจคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการจังหวัดระยอง duplicate
ico_titleสรุปผลการสำรวจคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการจังหวัดระยอง duplicate
ico_titleผลการฝึกอบรมข้าราชการจังหวัดระยองตามโครงการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2552 duplicate

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th