จันทร์, มิถุนายน 24, 2019
   
Text Size

ซีฮอร์ส

132
ชื่อที่พัก : ซีฮอร์ส 
ที่อยู่ : เกาะเสม็ด อ่าววงเดือน 13/10 หมู่ 4 ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 08 1451-5184 ,0 3865 3740,0 3864 4209, 0 3864 4276
เว็บไซต์ : http://www.seahourse.com 
จำนวนที่พัก : 25 ห้อง 
ราคาต่ำสุด - สูงสุด: 600 - 4500 บาท 
ระดับดาว : ไม่ระบุ 
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พัก
ห้องอาหาร     

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th