อังคาร, พฤษภาคม 21, 2019
   
Text Size

อ่าวพุทรา บังกะโล

136
ชื่อที่พัก : อ่าวพุทรา บังกะโล 
ที่อยู่ : เกาะเสม็ด อ่าวพุทรา 75 หมู่ 4 ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 08 1239-5680 ,0 3864 4030,0 3864 4066
จำนวนที่พัก : 25 ห้อง 
ราคาต่ำสุด - สูงสุด: 300 - 1200 บาท 
ระดับดาว : ไม่ระบุ 
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พัก
ห้องอาหาร     

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th