พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 21, 2019
   
Text Size

แพเรือนไทย

167
ชื่อที่พัก : แพเรือนไทย 
ที่อยู่ : 237 หมู่ 1 ตำบลน้ำเป็น อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 08 1213 3670 , 08 1481 2840
ราคาต่ำสุด - สูงสุด: 1500 - 4000 บาท 
ระดับดาว : ไม่ระบุ 
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พัก
ห้องอาหาร     

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th