พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 21, 2019
   
Text Size

สินสยาม รีสอร์ท

186
ชื่อที่พัก : สินสยาม รีสอร์ท 
ที่อยู่ : 235 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 0 3863 8355-6, 0 2439 1385-6
แฟกซ์ : 0 3863 8153
จำนวนที่พัก : 62 ห้อง 
ราคาต่ำสุด - สูงสุด: 1500 - 14000 บาท 
ระดับดาว : ไม่ระบุ 
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พัก
ห้องอาหาร 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th