จันทร์, มิถุนายน 24, 2019
   
Text Size

บ้านทรายแก้ว

201
ชื่อที่พัก : บ้านทรายแก้ว 
ที่อยู่ : 210 หมู่ 2 ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 0 3863 8158, 0 2381 9271-2
จำนวนที่พัก : 12 ห้อง 
ราคาต่ำสุด - สูงสุด: 1700 - 6000 บาท 
ระดับดาว : ไม่ระบุ 
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พัก
ห้องอาหาร 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th