อังคาร, พฤษภาคม 21, 2019
   
Text Size

Website สำนักงาน กพร.

                                                        website สำนักงาน กพร.  คลิก   

                                                                       LogoOPDC
                                                     
                                                            http://www.opdc.go.th/index.php 

                             

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th