อังคาร, มิถุนายน 25, 2019
   
Text Size

ปลาหมึกปรุงรส


 05_bpsquid        ปลาหมึกปรุงรส   star1star1star1star1star1
         ผู้ผลิต
นายจิรพงษ์ ทองนพคุณ
         ที่อยู่ 9 ม.2 ต. เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160
         โทร. 08-1715-6651
         ขนาด 34 กรัม
ราคา 35 บาท   
         ขนาด
8.5 กรัม 
ราคา 10 บาท
 


สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th