อังคาร, มิถุนายน 25, 2019
   
Text Size

ทุเรียนทอดกรอบตราสุนันท์

03_sunan
        ทุเรียนทอดกรอบตราสุนันท์  star1star1star1star1star1
        ผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกระบกแก้ว
        ที่อยู่ 394 ม.5 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160
        โทร. 08-1945-7174
        ราคา
400บาท/กก.สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th