จันทร์, มิถุนายน 24, 2019
   
Text Size

ทุเรียนทอดกรอบ


04_kata        ทุเรียนทอดกรอบ star1star1star1star1star1
        ผู้ผลิต
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรยายตาพัฒนา
        ที่อยู่ 146/3 ม.3 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
        โทร. 08-7031-0207
        ราคา
400 บาท/กก.

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th