อังคาร, มิถุนายน 25, 2019
   
Text Size

ปลากระตักปรุงรสสมุนไพร

       
09_fish        ปลากระตักปรุงรสสมุนไพร star1star1star1star1star1
        ผู้ผลิต
นางเสาวนีย์ วิเชียรฉาย
        ที่อยู่ 152/3 ม.8 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
        โทร. 08-1921-3753
        ราคา 90 บาท

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th