อังคาร, มิถุนายน 25, 2019
   
Text Size

ปลาหมึกปรุงรส


pamukpunglos       ปลาหมึกปรุงรส star1star1star1star1
       ผู้ผลิต
กลุ่มแปรรูปปลาหมึกบ้านเพ
       ที่อยู่ 54/5 ม.3 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160
       โทร. 08-9176-7810

 


 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th