เสาร์, พฤษภาคม 25, 2019
   
Text Size

กะปิ

 kapi2   
       กะปิ star1star1star1star1

       ผู้ผลิต กลุ่มแม่บ้านทุ่งต้นเลียบ
       ที่อยู่ 91 ม.4 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
       โทร. 08-6139-7068
 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th