พุธ, เมษายน 24, 2019
   
Text Size

เสื้อบาติก


batic       เสื้อบาติก star1star1star1star1

       ผู้ผลิต กลุ่มแม่บ้านเกษตรนาตาขวัญ
       ที่อยู่ 44 ม.1 ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
       โทร. 08-1751-8615


สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th