อังคาร, มิถุนายน 25, 2019
   
Text Size

เสื้อบาติก


batic1       เสื้อบาติก star1star1star1star1

       ผู้ผลิต กลุ่มสตรีบ้านประชุมมิตร
       ที่อยู่ 95/49 ม.2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
       โทร. 08-1636-2492


สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th