พฤหัสบดี, พฤศจิกายน 15, 2018
   
Text Size

ไส้กรอกแฟรงเฟอร์เดอร์ผสมเนื้อมังคุด


saikok       ไส้กรอกแฟรงเฟอร์เดอร์ผสมเนื้อมังคุด   star1star1star1
       ผู้ผลิต
นางดวงฤดี วงศ์เทียมชัย
       ที่อยู่ 129/3 ม.5 ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
       โทร. 0-3861-8542


สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th