เสาร์, พฤษภาคม 25, 2019
   
Text Size

จักสานจากกระจูด


juksan       จัก
สานจากกระจูด   star1star1star1

       ผู้ผลิต กลุ่มจักสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน
       ที่อยู่ 40/1 ม.5 ต.ชากพง  อ.แกลง จ.ระยอง 21210
       โทร. 08-6045-3938


สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th