อังคาร, มิถุนายน 25, 2019
   
Text Size

กะปิ

kapi.3       กะปิ   star1star1star1
       ผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพลาสามัคคี
       ที่อยู่ 159/7 ม.6 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
       โทร. 08-6836-1599

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th