จันทร์, มิถุนายน 24, 2019
   
Text Size

สิ่งประดิษฐ์จากไม้ไผ่ (โคมไฟปล้องไม้ไผ่)


mai       สิ่งประดิษฐ์จากไม้ไผ่ (โคมไฟปล้องไม้ไผ่)  star1star1

       ผู้ผลิต นายสำเนียง  สุขจำรัส
       ที่อยู่ 119 ม.7 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
       โทร. 08-2255-8140


สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th