อังคาร, มิถุนายน 25, 2019
   
Text Size

ตะลิงปลิงหยี

      
talingpingyee       ตะลิงปลิงหยี  star1
       ผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากป่า
       ที่อยู่ 8/5 ม.4 ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
       โทร. 08-6915-5524


สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th