จันทร์, สิงหาคม 10, 2020
   
Text Size

KM ปฏิทินการท่องเที่ยว

ปฏิทินการท่องเที่ยว (KM = Knowledge  Management)

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปี 2551

ico_titleแผนการจัดการความรู้แผนที่ 1 duplicate
ico_titleแผนการจัดการความรู้แผนที่ 2 duplicate
ico_titleภาคผนวก แผนการจัดการความรู้ duplicate
ico_titleข้อมูลกิจกรรมทางวัฒนธรรม duplicate

image1 image2 image3 image4

1.ชิมปลาทะเลนึ่ง

2.วันอนุรักษ์มรดกโลก 3.สรงน้ำพระร้อย 4.ไหว้ครูหนังใหญ่
image5 image6 image7 image8

5.งานสัปปะรดหวาน

6.ของดีเมืองระยอง 7.ถนนผลไม้ 8.วันสุนทรภู่
image9 image10 image11 image12

9.แห่เทียน

10.ทอดผ้าป่ากลางน้ำ 11.ห่มผ้าพระเจดีย์ 12.วิ่งควายปลวกแดง
image13 image14 image15 image16
13.งานภูมิบุรี

14.ลอยกระทงลงทะเล

15.เที่ยวทะเลบ้านเพ 16.งานกาชาดข้อมูล  ณ  วันที่  18 กุมภาพันธ์  2552

 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th