เสาร์, พฤษภาคม 25, 2019
   
Text Size

รายงานสถิติผลิตภัณฑ์ปี 2552

รายงานสถิติผลิตภัณฑ์ ปี 2552
ico_titleบทวิเคราะห์GPP(ฉบับเผยแพร่)
duplicate
ico_titleสรุป GPP 16 สาขา
duplicate
รายงานสถิติผลิตภัณฑ์
ico_titleปก
duplicate
ico_titleคำนำ
duplicate
ico_titleส่วนที่ 1 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
duplicate
ico_titleส่วนที่ 2 บทวิเคราห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
duplicate
ico_titleส่วนที่ 3 ตารางสถิติ
duplicate
ภาคผนวก
ico_titleที่มาการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
duplicate
ico_titleคำนิยาม
duplicate
ico_titleข้อมูลพื้นฐานจังหวัดระยอง
duplicate
ico_titleคณะทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดระยอง
duplicate
ico_titleคณะกรรมการผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดระยอง)
duplicate

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th